adwokat stalowa wola
  • KSP_1960-net.jpg
  • KSP_1320-net.jpg
  • KSP_1731-net.jpg
  • KSP_1332-net.jpg
  • KSP_1206-net.jpg
  • KSP_1343-net.jpg

Działalność Kancelarii obejmuje kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. Głównym kierunkiem działalności jest doradztwo oraz reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych. Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, administracyjnego. Świadczy również pomoc prawną w toku postępowań egzekucyjnych, upadłościowych, a także w ramach negocjacji handlowych.

Gwarantuje najwyższą jakość usług prawnych, zawsze starając się znaleźć najdogodniejsze rozwiązanie dla Klienta. Atutem Kancelarii jest indywidualne i elastyczne podejście do każdego Klienta i jego problemów. Na etapie zlecania prowadzenia sprawy Klient jest informowany o szansach na uzyskanie pozytywnego wyniku, jak również o możliwym przebiegu postępowania. W toku postępowania każdy Klient jest informowany na bieżąco o postępach w jego sprawie, terminach czynności sądowych oraz decyzjach procesowych,

Siedziba kancelarii znajduje się w Stalowej Woli, ale usługi świadczy na terenie województwa podkarpackiego oraz powiatów janowskiego i sandomierskiego. Jeżeli wymaga tego interes Klienta Kancelaria obsługuje sprawy na terenie całego kraju. Dla Klientów przebywających zagranicą Kancelaria umożliwia kontakt poprzez wykorzystanie środków komunikacji na odległość.

Przy prowadzeniu spraw zapewnione jest pełne zaangażowanie, profesjonalizm oraz poufność. Klient ma zapewnioną ochronę jaką daje mu tajemnica adwokacka, której Adwokat bezwzględnie musi przestrzegać. Ponadto, warunki lokalowe Kancelarii gwarantują Klientowi zachowanie poufności oraz dyskrecji. Dla komfortu klientów Kancelaria dysponuje bezpośrednio przyległymi do lokalu miejscami parkingowymi.