logo
  • kad-06.jpg
  • kad-19.jpg
  • kad-16.jpg
  • kad-01.jpg
  • kad-09.jpg

Z roku na rok zwiększa się liczba samochodów na polskich drogach. Co za tym idzie dochodzi do coraz większej liczby kolizji i  wypadków drogowych. Kodeks cywilny reguluje odpowiedzialność posiadaczy samochodów na zasadzie winy. Od sprawcy zdarzenia osoba poszkodowana może dochodzić odszkodowania za szkodę majątkową, oraz zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe.

Na wstępie należy wskazać, iż zarówno dzieci jak i rodzice mają nie tylko prawo, ale i obowiązek do utrzymywania wzajemnych kontaktów ze sobą. Kontakty polegają przede wszystkim na bezpośrednim przebywaniu z dzieckiem tj. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie się utrzymać. Sytuacja jest oczywista i klarowna jeżeli rodzice żyją zgodnie i wychowują wspólnie dziecko.  Sposób utrzymania dziecka staje się problematyczny gdy rodzice nie są już zgodni i żyją w rozłączeniu, a dziecko stale przebywa u jednego z nich.