adwokat stalowa wola
  • KSP_1343-net.jpg
  • KSP_1731-net.jpg
  • KSP_1206-net.jpg
  • KSP_1320-net.jpg
  • KSP_1960-net.jpg
  • KSP_1332-net.jpg

adwokat stalowa wola

Szymon Psonka – adwokat. Jestem absolwentem prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie podejmuję studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Prowadzę zajęcia dla studentów z zakresu materialnego prawa administracyjnego, postępowania sądowo - administracyjnego oraz organizacji szkolnictwa wyższego.

W latach 2013-2016 odbyłem aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, której patronem był adwokat Janusz Fortuna.

W swoim życiu kieruję się zawsze słowami złożonego ślubowania:

"Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej."