adwokat stalowa wola
  • Adwokat Stalowa Wola2.jpg
  • KSP_1960.jpg
  • KSP_1731.jpg
  • KSP_1343.jpg
  • Adw. Stalowa Wola .jpg

Po zakończeniu małżeństwa a czasem już wcześniej, po uzyskaniu rozdzielności majątkowej czy to w drodze wyroku sądowego, czy zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej przed notariuszem – można domagać się podziału majątku wspólnego. Majątek wspólny stanowią przedmioty nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich w czasie trwania wspólności.

Popularną formą odbywania kary pozbawienia wolności jest dozór elektroniczny popularnie nazywany „obrączką”.  Umożliwia on odbycie orzeczonej już kary pozbawienia wolności w miejscu zamieszkania w gronie rodzinnym. Co jest istotne osoba odbywająca karę w systemie dozoru elektronicznego może w określonych godzinach – ustalanych każdorazowo indywidualnie przez sąd oddalać się ze swego miejsca zamieszkania np. w celu świadczenia pracy, uczestnictwa w praktykach religijnych czy zrobienia zakupów.

Z roku na rok zwiększa się liczba samochodów na polskich drogach. Co za tym idzie dochodzi do coraz większej liczby kolizji i  wypadków drogowych. Kodeks cywilny reguluje odpowiedzialność posiadaczy samochodów na zasadzie winy. Od sprawcy zdarzenia osoba poszkodowana może dochodzić odszkodowania za szkodę majątkową, oraz zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe.