adwokat stalowa wola
  • Adwokat Stalowa Wola2.jpg
  • Adw. Stalowa Wola .jpg
  • KSP_1731.jpg
  • KSP_1343.jpg
  • KSP_1960.jpg

Na wstępie należy wskazać, iż zarówno dzieci jak i rodzice mają nie tylko prawo, ale i obowiązek do utrzymywania wzajemnych kontaktów ze sobą. Kontakty polegają przede wszystkim na bezpośrednim przebywaniu z dzieckiem tj. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie się utrzymać. Sytuacja jest oczywista i klarowna jeżeli rodzice żyją zgodnie i wychowują wspólnie dziecko.  Sposób utrzymania dziecka staje się problematyczny gdy rodzice nie są już zgodni i żyją w rozłączeniu, a dziecko stale przebywa u jednego z nich.

Jednym z najistotniejszych zagadnień prawa rodzinnego jest małżeństwo. Polskie prawo chroni i wspiera instytucję małżeństwa, co jest wpisane w art. 18 Konstytucji Rzeczpospolitej. Dopuszczalne jest rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód. Jednak mając na względzie doniosłą rolę instytucji małżeństwa rozwiązać je może tylko Sąd – wyrokiem.

Jakże istotnym elementem życia społecznego i rodzinnego jest kwestia pochodzenia dziecka. Polskie Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wprowadza domniemanie, że dziecko urodzone podczas trwania małżeństwa pochodzi od męża matki. Domniemanie to funkcjonuje również w sytuacji, gdy narodziny miały miejsce przed upływem 300-stu. dni od ustania albo unieważnienia małżeństwa. Powyższe domniemania mogą zostać obalone jedynie poprzez wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Mater semper certa est, ta znana prawnicza sentencja łacińska, według której matka zawsze jest pewna, macierzyństwa nie trzeba dowodzić. Stan taki nie budzi większych wątpliwości. Macierzyństwo ustala się poprzez fakt urodzenia dziecka przez kobietę. Natomiast kwestie związane z ustaleniem ojcostwa mogą przysporzyć wiele komplikacji i może zajść konieczność sądowego ustalenia ojcostwa.