adwokat stalowa wola
  • KSP_1343-net.jpg
  • KSP_1206-net.jpg
  • KSP_1320-net.jpg
  • KSP_1731-net.jpg
  • KSP_1960-net.jpg
  • KSP_1332-net.jpg

Na wstępie należy wskazać, iż zarówno dzieci jak i rodzice mają nie tylko prawo, ale i obowiązek do utrzymywania wzajemnych kontaktów ze sobą. Kontakty polegają przede wszystkim na bezpośrednim przebywaniu z dzieckiem tj. odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu.

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie się utrzymać. Sytuacja jest oczywista i klarowna jeżeli rodzice żyją zgodnie i wychowują wspólnie dziecko.  Sposób utrzymania dziecka staje się problematyczny gdy rodzice nie są już zgodni i żyją w rozłączeniu, a dziecko stale przebywa u jednego z nich.

Jednym z najistotniejszych zagadnień prawa rodzinnego jest małżeństwo. Polskie prawo chroni i wspiera instytucję małżeństwa, co jest wpisane w art. 18 Konstytucji Rzeczpospolitej. Dopuszczalne jest rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód. Jednak mając na względzie doniosłą rolę instytucji małżeństwa rozwiązać je może tylko Sąd – wyrokiem.